Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Dostępna Szkoła

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli

 

 

Czym się zajmujemy:

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli  jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 3. Szkołą  zarządza dyrektor i wicedyrektor.
 4. Siedzibą szkoły znajduje się w Stalowej Woli przy ulicy Olulickiego14.
 5. Organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37 – 450 Stalowa Wola.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów  
 7. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet stomatologa, psycholog, pedagog, logopeda
 8. Szkoła posiada sale rewalidacji, integracji sensorycznej, sale wyciszenia. 
 9. Szkołą  zarządza dyrektor i wicedyrektor.
 10. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz podejmuje działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne, a w szczególności:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego,
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 • umożliwia pobieranie nauki dzieciom z niepełnosprawnościami.
 • tworzy oddziały integracyjne 
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
 • kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu i regionu oraz jego osiągnięć, kultury i języka,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad,
 • zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo,
 • organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania, kształtujące aktywność i kreatywność uczniów,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej
 • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia,

 

 

 

 

Kontakt ze szkołą

Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika ul. Okulickiego 14 w Stalowej Woli

 

tel. + 48 15 842 04 88

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

platforma do kontaktu ePUAP 

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły

Sekretariat  szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skontaktować się ze szkołą w następujący sposób:

 • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola
  • sporządzając i dostarczając pismo do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 im. im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
  • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę do kontaktu ePUAP
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, korzystając z numerów telefonów: + 48 15 842 04 88

 

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem 

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem otrzymają pomoc w szkole. Należy wcześniej poinformować telefonicznie pracownika szkoły o problemie z widzeniem, numery telefonów: + 48 15 842 04 88. 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek szkoły jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

Do budynku dostać się można za pomocą windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą także schody z pochylnią wyposażoną w poręcze.

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami parkingowymi, przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na I piętrze zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie oraz skontrastowane kolorystycznie. 

 

Możliwy jest alternatywny sposób kontaktu. Osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby starsze mogą skontaktować się z Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli w następujący sposób:

 • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola sporządzając i dostarczając pismo do Szkoły Podstawowej nr 7 im. im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
 • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę do kontaktu ePUAP 
 •  telefonicznie na numer telefonu + 48 15 842 04 88. 

 

Ostatnie wydarzenia