Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2023/2024

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Laboratoria Przyszłości

Integracja

Jubileusz 50-lecia

Aktywna tablica

Dostępna Szkoła

Logopeda

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Terapia logopedyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałamia Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli 


Uczestnikami terapii logopedycznej są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Podstawowym zadaniem terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem. Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności kieruje się uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole oraz na podstawie badań lekarskich po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.
W miarę wolnych miejsc kwalifikowanie pozostałych uczniów następuje w oparciu o opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub wyniki badań logopedycznych przeprowadzonych przez logopedę szkolnego. Uczniowie diagnozowani są poprzez: badania indywidualne, wywiady z rodzicami, konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).
Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małej grupie.
Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Czas trwania zajęć logopedycznych dostosowany jest do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.
Cele główne terapii logopedycznej: kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, korygowanie odstępów od normy fonetycznej, kształtowanie umiejętności porozumiewania się, bogacenie czynnego słownictwa dziecka, prawidłowa budowa zdań i wypowiedzi.
Do zadań logopedy szkolnego należy: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Magdalena Belcarz – neurologopeda

Marta Bańka - logopeda

 

Co nowego w szkole?

Pomoc w szkole

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Alina Szymaszek-Dymek
Pedagog

9.00-14.30

8.30-15.30
15.30-16.30 - konstultacje

7.00-14.30

7.00-14.00

8.00-14.00

Marta Maczurad
Psycholog szkolny

8.00-13.00

7.00-13.00

7.00-15.30

8.00-15.00
15.30-16.30 - konsultacje

7.00-13.30

Renata Deruś
Pedagog Specjalny

8.00-15.30

8.30-15.30
konsultacje 15.30-16.30

7.00-13.00

8.00-13.00

11.00-15.30

Elżbiera Jaroszewicz
Higienistka szkolna
07:15-14:15 nieczynne 07:15-14:15 07:15-14:15 07:15-14:15
Agnieszka Garbacz
lek. stomatolog.
8:00-13:00 8:00-11:00 8:00-13:00 nieczynne 8:00-13:00
Marta Bańka
Logopeda szkolny
wg planu* wg planu* wg planu* wg planu* wg planu*
Magdalena Belcarz
Neurologopeda / terapeuta SI
wg planu* wg planu* wg planu* wg planu* wg planu*

*wg planu - aktualne godziny otwarcia gabinetu logopedycznego są dostępne pod adresem planu lekcji.