Patron

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465
Nr konta
80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolne nagrania

Moodle

Otwórz menu

Mikołaj Kopernik urodził się w zamożnej rodzinie 19 lutego 1473r. w Toruniu, w Polsce. Ojciec, Mikołaj Kopernik, był kupcem, a matka, Barbara Watzenrode, pochodziła z bogatej i znanej rodziny. Po śmierci ojca dziesięcioletniego Kopernika wychowywał brat matki, akademik i duchowny, a od 1479r. biskup warmiński.

Mikołaj otrzymał wzorowe wykształcenie. W 1491r. podjął studia w Akademii Krakowskiej, będącej wówczas ważnym ośrodkiem filozofii przyrody. W 1496r. Mikołaj przeniósł się na uniwersytet w Bolonii, gdzie kontynuował studia nad greką, matematyką, filozofią i astronomią. W tym samym mniej więcej okresie pozostawał pod wpływem Domenica Marii da Novary, profesora astronomii, jednego z pierwszych krytyków układu Ptolemeusza. 9 marca 1497r. obaj byli świadkami zaćmienia Księżyca. W 1501r. Kopernik studiował na uniwersytecie w Padwie. W 1503r. uzyskał na uniwersytecie w Ferrarze dyplom prawnika i wrócił do Padwy, by studiować medycynę. W 1506r. Kopernik zakończył studia - językowe, matematyczne i fizyczne - i wrócił do Polski, gdzie przebywał aż do śmierci. W 1497r., jeszcze podczas zagranicznych studiów, został mianowany kanonikiem. Przez kilka lat był lekarzem przybocznym swego wuja, a po jego śmierci podjął swoje obowiązki jako kanonik katedry we Fromborku, w nowo ustanowionym księstwie warmińskim. Stanowisko było jedynie tytularne, żadnych obowiązków Kopernik jako duchowny nie miał; nie wydaje się zresztą, aby w życiu Kopernika religia miała duże znaczenie. Pracował jako administrator dóbr kościelnych, sędzia, poborca podatkowy i lekarz. W wolnym czasie zajmował się astronomią. W 1513r. zbudował wieżę do obserwacji gwiazd.

Bardzo niewiele wiemy o powstaniu i rozwoju koncepcji Kopernika, ale już w 1514r. Kopernik rozesłał rękopis zawierający streszczenie jego poglądów na temat budowy kosmosu (opublikowany dopiero w XIX w.), a swoje wielkie dzieło zakończył w 1530r. Nie spieszył się jednak z jego wydaniem; ukazało się ono dopiero dziesięć lat później, gdy jego sympatyk, Georg Joachim zwany Retykiem (Rheticus), sporządził wyciąg z dzieła Kopernika, noszący tytuł Narratio prima. Publikacja tej książki nie wzbudziła niepokoju Kościoła - następstwa nie od razu były widoczne - wobec czego Retykowi udało się pokonać opory Kopernika. De revolutionibus orbium coelestium ukazało się w Norymberdze w 1543r. Wkrótce po ukazaniu się dzieła Kopernik zmarł.

Kopernik przekonująco i zdecydowanie podważył twierdzenie Ptolemeusza, że Ziemia jest nieruchoma. W swym rozumowaniu opierał się na zasadach fizyki, ale przywiązywał też duże znaczenie do harmonii systemu. W ten sposób udało mu się podważyć koncepcję, że Ziemia musi znajdować się w środku wszechświata. Nie dysponując odpowiednią teorią fizyczną, Kopernik ostatecznie opracował koncepcję Układu Słonecznego, która łączy dawne i nowe idee. Na przykład: ponieważ nie znał pojęcia siły, zachował koncepcję sfer niebieskich.

De revolutionibus dotarło w końcu do rąk uczonych w całej Europie. Ówcześni czytelnicy dzieła zachwycali się jego matematyczną stroną, a ich ocena pogłębiała narastanie wątpliwości, wynikających z ograniczeń astronomii Ptolemeusza. Kościół katolicki nie zgłaszał sprzeciwu, ponieważ w okresie reformacji zajęty był innymi sprawami. W 1541r. zaczęła działać inkwizycja. Dopiero w 1616r., w wyniku sukcesu Galileusza, Kościół umieścił książkę Kopernika na indeksie. 
Jak głosi legenda, pierwszy egzemplarz swojej książki Kopernik dostał na łożu śmierci. Miał wylew, nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek, ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć książkę. Zmarł 24 maja 1543r.

Co nowego w szkole?

Ostatnie komunikaty

Nietypowe Czytanie Literatury - zmiana godzin zajęć dla grupy II

Ze względów organizacyjnych zajęcia "Nietypowe Czytanie Literatury", w skrócie NCL (literacko-teatralne) z czwartku (grupa II) są przeniesione na piątek. Będą teraz odbywały się 14:45-15:30 (9 lekcja). Grupa I będzie miała zajęcia bez zmian we wtorek 13:55-14:40. Podział NCL na grupy znajduje się pod tym linkiem.

Zajęcia "Zaczytany ołówek" (czytelniczo-plastyczne) odbywają się bez zmian 13:05-13:55 w piątek.

 

esjot podpis

Nietypowe Czytanie Literatury - podział na grupy

Drodzy Rodzice!

Na zajęciach Nietypowe Czytanie Literatury (literacko-teatralnych) obowiązuje podział na grupy:

 

Grupa I:

Maria Temporale
Emilia Bąk
Amelia Kowalska
Jan Temporale
Gabriel Stukowski
Sebastian Kucharski
Łukasz Świąder
Barbara Zmarzły
Paweł Wójtowicz

Grupa II:

Filip Sałapa
Maja Wojtanowicz
Jakub Wierzbicki
Izabela Sałach
Lilia Arakelian
Dawid Sobieraj
Gabriela Dechnik
Julia Miliczek
Maryla Stachera
Brajan Paleń
Igor Andres
Amelia Oleszczuk
Wiktoria Mazurek

W przypadku pominięcia jakiegoś dziecka proszę o kontakt przez Dziennik. Dziękuję.

Zajęcia dla Grupy I odbywają się bez zmian we wtorek od 13:55 do 14:40. Grupa II zajęcia odbywają się w nowym terminie, w piątek 14:45-15:30.

esjot podpis

Wydawanie obiadów

Obiady są wydawane w stołówce szkolnej 10:30-13:30.

Informator Rodzica - zajęcia - Zaczytany Ołówek

 

Opis

Zajęcia są skierowane do uczniów do klasy 3. Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień z naciskiem na umiejętności manualne i nie tylko, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie wartościowej literatury, z wykorzystaniem technik multimedialnych, zabaw, gier i śpiewu.

Opiekun

esjot podpis, bibliotekarz.

Warunek uczestnictwa

Pisemna zgoda rodzica, chęci dziecka

Program

Ze względu na różne predyspozycje dzieci program jest dostosowywany do ich możliwości oraz umiejętności. Nacisk jest położony na rozwijanie zainteresowań twórczych, rozbudzanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego z uwzględnieniem roli książki.

Miejsce

Czytelnia biblioteki szkolnej PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli (sala 105, I piętro).

Czas

Piątek, 7 lekcja, 13:05-13-50, 45 minut

Zajęcia odbywają się w jednej grupie.

Informator Rodzica - zajęcia - Nietypowe Czytanie Literatury

 

Opis

Zajęcia są skierowane do uczniów do klasy 3. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z publicznością, przygotowanie do wystąpień i teatrzyków szkolnych, nauka obcowania z adaptacją książki i poznawanie słowa drukowanego w nietypowej formie, rozwijanie więzi szkolnych między uczniami oraz relacji międzypokoleniowych.

Opiekun

esjot podpis, bibliotekarz.

Warunek uczestnictwa

Pisemna zgoda rodzica, chęci dziecka

Program

Program jest na bieżąco dostosowywany do możliwości oraz uzdolnień dzieci. Obejmuje zabaw, rytmiki, elementy animacji, śpiewu, tańca itp. z naciskiem na umiejętności potrzebne w trakcie wystąpień teatralnych i publicznych.

Miejsce

Czytelnia biblioteki szkolnej PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli (sala 105, I piętro).

Czas

I grupa - wtorek 8 lekcja, 13:55-14:40, 45 minut

II grupa - piątek, 14:45-15:30, 45 minut.

1 zajęcia tygodniowo (materiał na obu grupach jest ten sam).

Zajęcia kładą nacisk na umiejętności związane z teatrem.