Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

RODO

Szczęśliwy Numerek

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 

Plan lekcji

E-dziennik

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Dnia 01.10.2013r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły, wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”J

Bardzo proszę zapoznać uczniów z poniższym regulaminem.

1.Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od października 2013r, losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z najliczniejszej klasy. Po wylosowaniu wszystkich numerów z danej puli, numery wracają do losowania.

2."SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.

3."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.

4."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

5."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.

6."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

7."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie funkcjonuje na trzy tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.

8.Losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” jest zawieszone w „DNIU BEZ JEDYNEK” (czytaj poniżej)

9.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego Numerka”.

10.Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

DZIEŃ BEZ JEDYNEK oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wstawiona do dziennika żadna ocena niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosują swój ubiór do wymogów danego dnia (kolor).

Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.

Wyboru z dnia kalendarza dokonuje się biorąc pod uwagę takie okoliczności jak:
pechowa trzynastka (np. piątek trzynastego);
szczególny układ cyfr w dacie;
dzieńświąteczny, ale nie wolny od zajęć;
inne, a szczególne
Oceny z pisanych wcześniej prac klasowych, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wstawiane do dziennika.
Pisane w tym dniu zapowiedziane prace klasowe są oceniane wg całej skali ocen, a oceny zostają wstawione do dzienników w dowolnym dniu.
Informacja o tym, który dzień będzie „DNIEM BEZ JEDYNEK” pojawi się zawsze na 3 dni przed planowanym dniem (forma plakatu).

Co nowego w szkole?

Ostatnie komunikaty

List do Uczniów od RPP 2018

List do Uczniów i Uczennic z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Bezpieczny wypoczynek - lato 2018

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. (...)

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje sa dostępne na stronie MEN.

Baza wypoczynku MEN dostępna tutaj..

"Dobry Start" - wyprawka szkolna dla dziecka

Dobry start

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w:

a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zaczarowany Ołówek - 08.06.2018 - odwołane zajęcia

Z powody choroby nauczyciela zajęcia Zaczarowany Ołówek są odwołane.

esjot podpis

Oddziały przedszkolne - przerwa 2.07-09.08.2018

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających
do oddziałów przedszkolnych w PSPzOI nr 7
w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli informuje, że
w okresie

od 2 lipca 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r.

nastąpi przerwa  wakacyjna w funkcjonowaniu
oddziałów przedszkolnych.