Szczęśliwy Numerek

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465
Nr konta
80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolne nagrania

Moodle

Otwórz menu

Dnia 01.10.2013r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły, wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”J

Bardzo proszę zapoznać uczniów z poniższym regulaminem.

1.Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od października 2013r, losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z najliczniejszej klasy. Po wylosowaniu wszystkich numerów z danej puli, numery wracają do losowania.

2."SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.

3."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.

4."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

5."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.

6."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

7."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie funkcjonuje na trzy tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.

8.Losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” jest zawieszone w „DNIU BEZ JEDYNEK” (czytaj poniżej)

9.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego Numerka”.

10.Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

DZIEŃ BEZ JEDYNEK oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wstawiona do dziennika żadna ocena niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosują swój ubiór do wymogów danego dnia (kolor).

Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.

Wyboru z dnia kalendarza dokonuje się biorąc pod uwagę takie okoliczności jak:
pechowa trzynastka (np. piątek trzynastego);
szczególny układ cyfr w dacie;
dzieńświąteczny, ale nie wolny od zajęć;
inne, a szczególne
Oceny z pisanych wcześniej prac klasowych, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wstawiane do dziennika.
Pisane w tym dniu zapowiedziane prace klasowe są oceniane wg całej skali ocen, a oceny zostają wstawione do dzienników w dowolnym dniu.
Informacja o tym, który dzień będzie „DNIEM BEZ JEDYNEK” pojawi się zawsze na 3 dni przed planowanym dniem (forma plakatu).

Co nowego w szkole?

Ostatnie komunikaty

Nietypowe Czytanie Literatury - zmiana godzin zajęć dla grupy II

Ze względów organizacyjnych zajęcia "Nietypowe Czytanie Literatury", w skrócie NCL (literacko-teatralne) z czwartku (grupa II) są przeniesione na piątek. Będą teraz odbywały się 14:45-15:30 (9 lekcja). Grupa I będzie miała zajęcia bez zmian we wtorek 13:55-14:40. Podział NCL na grupy znajduje się pod tym linkiem.

Zajęcia "Zaczytany ołówek" (czytelniczo-plastyczne) odbywają się bez zmian 13:05-13:55 w piątek.

 

esjot podpis

Nietypowe Czytanie Literatury - podział na grupy

Drodzy Rodzice!

Na zajęciach Nietypowe Czytanie Literatury (literacko-teatralnych) obowiązuje podział na grupy:

 

Grupa I:

Maria Temporale
Emilia Bąk
Amelia Kowalska
Jan Temporale
Gabriel Stukowski
Sebastian Kucharski
Łukasz Świąder
Barbara Zmarzły
Paweł Wójtowicz

Grupa II:

Filip Sałapa
Maja Wojtanowicz
Jakub Wierzbicki
Izabela Sałach
Lilia Arakelian
Dawid Sobieraj
Gabriela Dechnik
Julia Miliczek
Maryla Stachera
Brajan Paleń
Igor Andres
Amelia Oleszczuk
Wiktoria Mazurek

W przypadku pominięcia jakiegoś dziecka proszę o kontakt przez Dziennik. Dziękuję.

Zajęcia dla Grupy I odbywają się bez zmian we wtorek od 13:55 do 14:40. Grupa II zajęcia odbywają się w nowym terminie, w piątek 14:45-15:30.

esjot podpis

Wydawanie obiadów

Obiady są wydawane w stołówce szkolnej 10:30-13:30.

Informator Rodzica - zajęcia - Zaczytany Ołówek

 

Opis

Zajęcia są skierowane do uczniów do klasy 3. Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień z naciskiem na umiejętności manualne i nie tylko, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie wartościowej literatury, z wykorzystaniem technik multimedialnych, zabaw, gier i śpiewu.

Opiekun

esjot podpis, bibliotekarz.

Warunek uczestnictwa

Pisemna zgoda rodzica, chęci dziecka

Program

Ze względu na różne predyspozycje dzieci program jest dostosowywany do ich możliwości oraz umiejętności. Nacisk jest położony na rozwijanie zainteresowań twórczych, rozbudzanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego z uwzględnieniem roli książki.

Miejsce

Czytelnia biblioteki szkolnej PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli (sala 105, I piętro).

Czas

Piątek, 7 lekcja, 13:05-13-50, 45 minut

Zajęcia odbywają się w jednej grupie.

Informator Rodzica - zajęcia - Nietypowe Czytanie Literatury

 

Opis

Zajęcia są skierowane do uczniów do klasy 3. Celem zajęć jest oswojenie dzieci z publicznością, przygotowanie do wystąpień i teatrzyków szkolnych, nauka obcowania z adaptacją książki i poznawanie słowa drukowanego w nietypowej formie, rozwijanie więzi szkolnych między uczniami oraz relacji międzypokoleniowych.

Opiekun

esjot podpis, bibliotekarz.

Warunek uczestnictwa

Pisemna zgoda rodzica, chęci dziecka

Program

Program jest na bieżąco dostosowywany do możliwości oraz uzdolnień dzieci. Obejmuje zabaw, rytmiki, elementy animacji, śpiewu, tańca itp. z naciskiem na umiejętności potrzebne w trakcie wystąpień teatralnych i publicznych.

Miejsce

Czytelnia biblioteki szkolnej PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli (sala 105, I piętro).

Czas

I grupa - wtorek 8 lekcja, 13:55-14:40, 45 minut

II grupa - piątek, 14:45-15:30, 45 minut.

1 zajęcia tygodniowo (materiał na obu grupach jest ten sam).

Zajęcia kładą nacisk na umiejętności związane z teatrem.