Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Rekrutacja

Szczęśliwy Numerek

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolne nagrania

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Dnia 01.10.2013r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły, wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”J

Bardzo proszę zapoznać uczniów z poniższym regulaminem.

1.Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od października 2013r, losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z najliczniejszej klasy. Po wylosowaniu wszystkich numerów z danej puli, numery wracają do losowania.

2."SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.

3."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.

4."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

5."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.

6."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

7."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie funkcjonuje na trzy tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.

8.Losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” jest zawieszone w „DNIU BEZ JEDYNEK” (czytaj poniżej)

9.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego Numerka”.

10.Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

DZIEŃ BEZ JEDYNEK oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wstawiona do dziennika żadna ocena niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosują swój ubiór do wymogów danego dnia (kolor).

Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.

Wyboru z dnia kalendarza dokonuje się biorąc pod uwagę takie okoliczności jak:
pechowa trzynastka (np. piątek trzynastego);
szczególny układ cyfr w dacie;
dzieńświąteczny, ale nie wolny od zajęć;
inne, a szczególne
Oceny z pisanych wcześniej prac klasowych, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wstawiane do dziennika.
Pisane w tym dniu zapowiedziane prace klasowe są oceniane wg całej skali ocen, a oceny zostają wstawione do dzienników w dowolnym dniu.
Informacja o tym, który dzień będzie „DNIEM BEZ JEDYNEK” pojawi się zawsze na 3 dni przed planowanym dniem (forma plakatu).

Co nowego w szkole?

Ostatnie komunikaty

Egzamin ósmoklasisty

 Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjne i przykładowe arkusze do egzaminu ósmoklasisty

Regulamin XII Wojewódzkiego Konkursu Origami

XII WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI

w ramach Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży

„WĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI”

 

Organizatorzy:


• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli,
• Polskie Towarzystwo Origami

 

Patronat medialny:


OrigamiArt: www.origami.art.pl
Polskie Towarzystwo Origami

 

Cele konkursu:


• integracja środowiska województwa podkarpackiego,
• popularyzowanie wśród młodzieży origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej.

 

Miejsce konkursu:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego14, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 15 842 04 88,
E-mail: janusz_bis[małpa]wp[kropeczka]pl

 

Termin:

 

Nadsyłanie prac: do 24 maja 2018r. na adres Irena Sajdak, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „XII Wojewódzki Konkurs Origami”.

Zakończenie konkursu i rozdanie nagród: 8 czerwca 2018r.- SDK w Stalowej Woli, ul Okulickiego 32

 

Uczestnicy:

 


Konkurs jest adresowany do wychowanków przedszkoli (6 latki ), uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów województwa podkarpackiego. Uczestnicy konkursu mogą przygotować modele w dwóch kategoriach:origami klasyczne (z jednej kartki papieru) oraz origami modułowe (z wielu kartek papieru).

 

Warunki uczestnictwa:

 

- własnoręczne złożenie modelu,
- 1 osoba może przesłać lub dostarczyć na adres maksymalnie dwie prace,
- do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę o treści:

1. Tytuł pracy.
2. Imię i nazwisko autora /wykonawcy pracy.
3. Klasa.
4. Nazwa i adres szkoły.
5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon lub e-mail).

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 

Jury:

 


W skład Jury wejdą plastycy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Origami.
Jury dokonując oceny prac, kierować się będzie:
- stopniem trudności wykonania modelu,
- ciekawością pomysłu,
- estetyką wykonania,
- doborem kolorystyki.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

I przedszkola- 6 latki
II szkoła podstawowa klasy 1-3
III szkoła podstawowa klasy 4-7
IV gimnazjum
V szkoła ponadgimnazjalna
VI studenci

Wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione w dniach 8-9 czerwca 2018r. w czasie trwania Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży „WĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI” w Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola.

Nie zwracamy prac konkursowych.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, nauczyciele/opiekunowie – podziękowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Koordynatorzy konkursu:


Janusz Bis – PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli, e-mail: janusz_bis[małpa]wp[kropeczka]pl
Irena Sajdak — PSPzOI nr 7 w Stalowej Woli, e-mail: idkf[małpa]interia[kropeczka]pl

Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną GIS.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 jest dostępny tutaj.

Nietypowe Czytanie Literatury - II semestr 2017/2018

Ze względu na zmiany planu i związane z tym kwestie organizacyjne w II semestrze są odwołane zajęcia Nietypowe Czytanie Literatury. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w poprzednich zajęciach.

esjot podpis