Szczęśliwy Numerek

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465
Nr konta
80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolne nagrania

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Dnia 01.10.2013r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły, wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”J

Bardzo proszę zapoznać uczniów z poniższym regulaminem.

1.Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od października 2013r, losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z najliczniejszej klasy. Po wylosowaniu wszystkich numerów z danej puli, numery wracają do losowania.

2."SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.

3."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.

4."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

5."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.

6."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

7."SZCZĘŚLIWY NUMEREK"nie funkcjonuje na trzy tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.

8.Losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” jest zawieszone w „DNIU BEZ JEDYNEK” (czytaj poniżej)

9.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego Numerka”.

10.Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

DZIEŃ BEZ JEDYNEK oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wstawiona do dziennika żadna ocena niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosują swój ubiór do wymogów danego dnia (kolor).

Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.

Wyboru z dnia kalendarza dokonuje się biorąc pod uwagę takie okoliczności jak:
pechowa trzynastka (np. piątek trzynastego);
szczególny układ cyfr w dacie;
dzieńświąteczny, ale nie wolny od zajęć;
inne, a szczególne
Oceny z pisanych wcześniej prac klasowych, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wstawiane do dziennika.
Pisane w tym dniu zapowiedziane prace klasowe są oceniane wg całej skali ocen, a oceny zostają wstawione do dzienników w dowolnym dniu.
Informacja o tym, który dzień będzie „DNIEM BEZ JEDYNEK” pojawi się zawsze na 3 dni przed planowanym dniem (forma plakatu).

Co nowego w szkole?

Ostatnie komunikaty

Odwołanie zajęć Nietypowe Czytanie Literatury - 23.01.2018 i 26.01.2018

Ze względów organizacyjnych w tym tygodniu są odwołane zajęcia Nietypowego Czytania Literatury dla obu grup (wtorkowej - 23 stycznia 2018 i piątkowej - 26 stycznia 2018). Po feriach będzie nowy, zmieniony harmonogram zajęć.

esjot podpis

Wolontariat szkolny

Informator dla uczniów

Jak zrobić kokardę narodową

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości dla uczniów i nauczycieli odbędzie się


9 listopada 2017 /czwartek/.

Zapraszamy klasy pod opieką nauczycieli uczących na wyznaczonej lekcji.
Ze względów organizacyjnych proszę o punktualnie sprowadzenie klas na salę gimnastyczną.


W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Poniżej instrukcja robienia kokardy narodowej i szczegółowa rozpiska.

Pomoc psychologiczna

Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną. W ramach wsparcia psychologicznego prowadzone są indywidualne spotkania z uczniami oraz zajęcia grupowe w klasach, porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli a także tematyczne spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami.

Pedagog i psycholog służą pomocą uczniom, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom codziennie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Nietypowe Czytanie Literatury - zmiana godzin zajęć dla grupy II

Ze względów organizacyjnych zajęcia "Nietypowe Czytanie Literatury", w skrócie NCL (literacko-teatralne) z czwartku (grupa II) są przeniesione na piątek. Będą teraz odbywały się 14:45-15:30 (9 lekcja). Grupa I będzie miała zajęcia bez zmian we wtorek 13:55-14:40. Podział NCL na grupy znajduje się pod tym linkiem.

Zajęcia "Zaczytany ołówek" (czytelniczo-plastyczne) odbywają się bez zmian 13:05-13:55 w piątek.

 

esjot podpis