Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2020/2021

RODO

.

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła w obiektywie

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy w ograniczonej formie, we wtorek 1 września 2020.
Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją spotkań w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie naszej szkoły rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.


Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego

WSZYSCY uczniowie zbierają się i oczekują w podanych poniżej godzinach, w wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

Przed WEJŚCIEM GŁÓWNYM:

 • godzina 8.00 - klasy ósme,
 • godzina 8.30 - klasy siódme,
 • godzina 10.00 – klasy szóste (z wyjątkiem klasy VI D),
 • godzina 10.30 – klas IV C, IV D i klasa V B.

Przed WEJŚCIEM EWAKUACYJNYM (od strony parkingu szkolnego):

 • godzina 8.00 – klasy: V A i VI D
 • godzina 8.30 - klasy trzecie,
 • godzina 10.00 – IV A, IV B,
 • godzina 10.30 - klasy drugie.

Przed WEJŚCIEM OD STRONY DZIEDZIŃCA (obok sali gimnastycznej):

 • godzina 7.30 – oddział przedszkolny.
 • godzina 9.00 – klasa I A,
 • godzina 10.30 – klasa I B,
 • godzina 12.00 – klasa I C,
 • godzina 13.30 – klasa I D.

SCHEMAT WEJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY

schemat 


Uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych prosimy o punktualne przybycie na dziedziniec szkoły (w pobliże wejścia do szkoły od strony boiska). O wyznaczonej godzinie wychowawca przeprowadzi uczniów w towarzystwie JEDNEGO rodzica/opiekuna do sali gimnastycznej, na której odbędzie się spotkanie. Na spotkaniu wychowawca przekaże informacje dotyczące organizacji pracy w szkole i w klasie.
Do szkoły może wejść wyłącznie JEDEN rodzic/opiekun ucznia klasy pierwszej i dziecka z oddziału przedszkolnego.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły i dezynfekowania rąk przy wejściu przez osoby dorosłe.
Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej szkoły opiekunów uczniów klas pierwszych i dzieci z oddziałów przedszkolnych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły i przy zachowaniu obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego.


UCZNIOWIE KLAS II - VIII

 1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą).
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 4. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
 5. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami szkoły bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 6. Po zakończeniu spotkania w sali uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

 


 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Na terenie budynku uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m  oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, toaleta) obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. 

Przebieg spotkania w sali:

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji na temat:
 • zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,
 • zasad organizacji przerw pomiędzy zajęciami,
 • organizacji przerw obiadowych.
 1. Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.:
 • przekazanie planu lekcji,
 • przekazanie loginów do platformy Office365,
 • przydział szafek,
 • kalendarz roku szkolnego,
 • harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
 1. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.

UWAGA!
Organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ dotyczących bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.

W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonego badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

Podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na pomiar temperatury uczeń przekazuje wychowawcy do 2 września 2020 r.

 Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w ścisłym kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Co nowego w szkole?