Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2023/2024

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Laboratoria Przyszłości

Jubileusz 50-lecia

Aktywna tablica

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu


C:\Users\Ula&Krzysiek\Desktop\50-lecie siódemki\logo-50x50mm granatowe.png

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Mikołaj Kopernik w komiksie”

dla uczniów klas I - VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

 1. im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli

 

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
 • wychowanie do wartości poprzez poznanie postaci Mikołaja Kopernika;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią;
 • wspieranie rozwoju uzdolnień plastycznych uczniów;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z innowacji technologicznej.

 

Założenia:

 • konkurs plastyczny przeprowadzony zostanie w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych:
 1. a) dla uczniów klas I-III 
 2. b) dla uczniów klas IV-VIII
 • każdy uczestnik konkursu wykona dowolną techniką plastyczną komiks                   w formacie A3 poświęcony znanej postaci jaką jest prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, astronom i astrolog, matematyk, ekonomista, strateg wojskowy, kartograf                          i filolog Mikołaj Kopernik,
 • tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu,
 • każdy uczestnik wykona jedną prace plastyczną podając na odwrocie pracy swoje dane ( imię i nazwisko, klasę, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie - wzór znajduje się  w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu),
 • konkurs rozpoczyna się 13 marca 2023 roku i trwać będzie do 14 kwietnia 2023 roku,
 • wykonane prace plastyczne wraz ze zgodą rodziców na udział                           w konkursie w podanym przez organizatorów terminie należy dostarczyć do p. Jolanty Kubickiej lub p. Urszuli Szkutnik.Ocena prac:

Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu,
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), 
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy, 
 • estetyka i efekt wizualny.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną                             ( e-dziennik, strona internetowa szkoły ). Organizatorzy przyznają laureatom trzy nagrody główne w wymienionych kategoriach wiekowych oraz okolicznościowe dyplomy.Organizatorzy: 

Jolanta Kubicka

Urszula Szkutnik

C:\Users\Ula&Krzysiek\Pictures\Bez nazwy.png

Załącznik nr 1

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I AKCEPTACJA REGULAMINU

szkolnego konkursu plastycznego „Mikołaj Kopernik w komiksie”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..............................................................................

ucznia/uczennicy klasy………… w szkolnym konkursie plastycznym „Mikołaj Kopernik w komiksie” organizowanym przez  nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli p. Jolantę Kubicką i p. Urszulę Szkutnik.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

                                                                                                            ________________________ 

                                podpis rodzica / opiekuna prawnego

Ostatnie wydarzenia