Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2022/2023

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta szkoły

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

Nr konta (obiady, duplikaty):

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

W dniu 11 kwietnia 2022r. uczniowie klas: 8b, 8g i 8d wybrali siê na wycieczkê do Rzeszowa. Celem wyjazdu by³a integracja zespo³ów klasowych i zwiedzenie wybranych zabytków miasta.Pobyt w Rzeszowie rozpocz¹³ siê od zabawy w Krêgielni. Uczniowie mieli okazjê rywalizowaæ ze sob¹ i mi³o spêdziæ czas w swoim gronie, zacieœniaj¹c wiêzi klasowe. Nastêpnie udali siê na Starówkê. Podczas spaceru odwiedzili Plac Ofiar Getta z dawn¹ synagog¹ i Plac Cichociemnych. Przeszli na rynek, gdzie zatrzymali siê przy charakterystycznej studni z XVII wieku, robili pami¹tkowe zdjêcia u stóp pomnika Tadeusza Koœciuszki oraz podziwiali Ratusz z XVI wieku. Spacerowali ulic¹ 3-go Maja, gdzie ich uwagê przyku³ pomnik Tadeusza Nalepy, oraz Alej¹ Pod Kasztanami obok majestatycznego zamku Lubomirskich. Na koniec odpoczêli przy pomniku Adama Mickiewicza.

Wszyscy wrócili do domów w doskona³ych humorach.

Brygida Ma³ek, Beata Stêpak, Kinga Korzeniowska

 

Co nowego w szkole?