Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2021/2022

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7  im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, zwana dalej Organizatorem. 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych na terenie miasta Stalowa Wola klas IV-VIII.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs  trwa od 28 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie idei integracji, przyjaźni, pomocy drugiej osobie, tolerancji i akceptacji. 

 1. PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w postaci elektronicznej wiersza wyrażającego swoje myśli, uczucia, spostrzeżenia, poglądy na temat przyjaźni lub integracji osób niepełnosprawnych.
 2. Przesyłany wiersz powinien spełniać następujące warunki:
 • posiadać tytuł;
 • maksymalnie do 4 zwrotek;
 • mile widziane: rymy, przenośnie, porównania, epitety itp.;
 • nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych;
 • powinien być napisany na komputerze i przekazany nauczycielowi (opiekunowi). 
 • nie może być plagiatem – tj. wierszem napisanym już wcześniej przez inną osobę lub przepisanym z dostępnych źródeł.
  1. Wiersze powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, ze wskazaniem klasy, szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna.
 • Prace powinny być przekazane przez nauczyciela- opiekuna na adres e-mail Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Wraz z wierszem nauczyciel-opiekun powinien przesłać zeskanowaną zgodę na uczestnictwo ucznia
  w konkursie udzieloną przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka, której wzór znajduje się
  w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Organizator i jury wybierze najładniejsze wiersze, w tym przyznane będą miejsca: I, II, III oraz
  wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.  
 3. Nagroda za wiersz zajmujący wskazane powyżej miejsce jest tylko jedna, niezależnie od ilości wierszy
  i autorów go współtworzących.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w terminie 30 dni od dnia ich wyłonienia, za pośrednictwem nauczycieli-opiekunów.
 5. Ze względu na stan epidemiologiczny przyznane nagrody zostaną przekazane do szkół, do których uczęszczają laureaci. 
 6.  Organizator nie odpowiada za nieprzekazanie przez szkoły, do których uczęszczają laureaci nagród.  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
 1. podania fałszywych danych osobowych; 
 2. używania w wierszu słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich;
 3. napisania plagiatu, wiersza napisanego wcześniej przez inną osobę oraz wiersza przepisanego
  z dostępnych źródeł.
 1. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 
 2. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik, biorąc udział w konkursie (poprzez przesłanie wiersza), wyraża zgodę na publikację swojego dzieła na stronach internetowych Organizatora i w tym celu udziela mu licencji niewyłącznej w tym zakresie. 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, klasy, szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna, zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest  Publiczna Szkoła Podstawowa
  z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Dane będą przetwarzane do daty zakończenia konkursu oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z uczestnictwem w konkursie.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.
 7. Podanie przez uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez uczestnika udziału w niniejszym konkursie. 
 8. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.
 9. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Zgoda na udział w konkursie i akceptacja regulaminu.

Załącznik nr 1……………………....................., dnia ………………
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I AKCEPTACJA REGULAMINU

„Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….......................................... …………………   
w Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji” organizowanym przez  Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. 

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

                                                                            __________________________ 
                                                                            podpis rodzica / opiekuna prawnego


Co nowego w szkole?