Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2022/2023

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Terapia logopedyczna - informacje

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta szkoły

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981
 Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

Nr konta (obiady, duplikaty):

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Terapia logopedyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli w roku szkolnym 2019/2020

Uczestnikami terapii logopedycznej są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.         

                                                                                                    Podstawowym zadaniem terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów  uczniom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem. Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności kieruje się uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole oraz na podstawie badań lekarskich  po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.                                                                                                            

W miarę wolnych miejsc kwalifikowanie pozostałych uczniów następuje w oparciu o opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub wyniki badań logopedycznych przeprowadzonych przez logopedę szkolnego. Uczniowie diagnozowani są poprzez: badania indywidualne, wywiady z rodzicami, konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne). 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małej grupie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Czas trwania zajęć logopedycznych dostosowany jest do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. 

Cele główne terapii logopedycznej: kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, korygowanie odstępów od normy fonetycznej, kształtowanie umiejętności porozumiewania się, bogacenie czynnego słownictwa dziecka, prawidłowa budowa zdań i wypowiedzi.                 

Do zadań logopedy szkolnego należy: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny zajęć logopedycznych w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek    7.15 – 13.35

wtorek             7.15 – 12.35

środa               7.15 - 11.35

czwartek         9.00 - 13.35

piątek             7.15 – 10.40

 

Magdalena Belcarz - logopeda

Co nowego w szkole?